O nás

Přinášíme nové možnosti v počítačovém rozpoznávání především slovanských jazyků. Ve střední a jihovýchodní Evropě poskytujeme našim klientům inovativní řešení pro diktování a automatický převod nahrávek do textové podoby.

Hlasové technologie již od roku 2008

Společnost NEWTON Technologies, a.s. byla založena v roce 2008 s cílem přenesení hlasových technologií k uživatelům a do průmyslu. Zaměřuje se na systémy rozpoznávání hlasu slovanských jazyků (čeština, slovenština, polština, chorvatština, ruština,…). Systémy založené na rozpoznávání hlasu jsou tak ověřené řadou klientů a společnost má rozsáhlé zkušenosti s implementací do různých informačních systémů a školením uživatelů.

O společnosti

Inovace a služby

Vedle diktovacích softwarů (NEWTON Dictate) se věnuje také přepisům záznamů na zakázku, vyhledávání v audiovizuálních archivech, hlasovým analýzám a hlasovému ovládání počítače. Na rozvoji hlasových technologií společnost úzce spolupracuje s týmem prof. Jana Nouzy z Technické univerzity v Liberci. Díky naší sesterské společnosti NEWTON Media, která se zabývá monitoringem médií a vlastní nejbohatší archív plných textů, pravidelně aktualizujeme základní slovní zásobu používanou pro rozpoznávání.

O společnosti

Kvalitní diktovací technika

Říká se, že řetěz je tak slabý, jako jeho nejslabší článek. Proto věnujeme stejně vysokou pozornost diktovací technice, která je nedílnou součástí řetězce diktovacích systémů. Sebelepší SW neudělá dobrý výsledek se zvukem z nekvalitního mikrofonu. Proto také od počátku spolupracujeme s nejvýznamnějším výrobcem diktovací techniky na světě Philips Speech Processing Solutions a od roku 2013 jsme jeho výhradním zastoupením pro Českou republiku a od roku 2021 také pro Slovenskou republiku. Zajišťujeme jak obchodní záležitosti v našich zemích, tak servis a veškerou podporu.


Řešení pro každého

Naše řešení nabízíme klientům v řadě oborů, jako jsou např. soudy a státní zastupitelství, advokacie, zdravotnictví, školství, bankovnictví a pojišťovnictví, žurnalistika. Zdravotně znevýhodněným občanům tyto technologie pomáhají překonávat jejich omezení i zapojovat se do pracovního procesu.