Reference

„S NEWTON Dictate jsem velmi spokojená,

používám program denně, funguje super a zrychluje mi práci. Nahrávám si např. poznámky místo zápisků přímo při schůzce s klienty a tyto se mi ihned přepíší do počítačového souboru. Klienti technologii obdivují, jsou spokojeni s tím, že často odcházejí s jednoduchými listinami zpracovanými již v průběhu schůzky a já se k věci již nevracím.“

Mgr. Markéta Pekařová – Advokátní kancelář

Používané produkty:

S našimi diktovacími systémy šetříte čas i omezujete chybovost

Podívejte se, jak nasazení nové verze programu NEWTON Dictate a moderní diktovací techniky Philips ušetřilo až dvě třetiny času při zpracování laboratorních výsledků.

Ve Fingerlandově ústavu patologie v Hradci Králové provádějí denně téměř 2 tisíce laboratorních vyšetření. Lékaři své nálezy diktují a vše je třeba následně co nejrychleji přepsat a přenést do informačního systému, což představuje velkou zátěž pro všechny pracovníky, kteří se na tom podílejí.

Po zavedení programu pro automatické rozpoznání řeči NEWTON Dictate došlo nejen k výraznému zrychlení zpracování, ale také k omezení chybovosti, ke které docházelo při ručních přepisech.

Lékaři pro diktování výsledků používají nejmodernější digitální diktafony Philips SpeechAir. Po nadiktování se nahrávky automaticky stáhnou na server, kde software převede řeč na text. Ten se následně přenese do laboratorního informačního systému. Zbývá pak už jen provést závěrečnou kontrolu. „Opravovat je potřeba jen banální chyby či překlepy, protože automatický přepis je velice přesný díky speciálnímu odbornému slovníku“, potvrdil značný přínos nového diktovacího systému přednosta ústavu prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Společnost NEWTON Technologies dodala do Fingerlandova ústavu patologie v Hradci Králové celý kompletní diktovací systém od diktafonů pro lékaře, přes workflow Philips SpeechExec, automatický přepis NEWTON Dictate, až po export hotových dokumentů do laboratorního informačního systému.